Thông báo

LỊCH THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6, 3/6 NGÀY THI CHỦ NHẬT 12/01/2020
Thông báo chiêu sinh lớp Sơ cấp Tiếng Hàn với chương trình hỗ trợ 80% học phí. Tự tin giao tiếp tiếng học phục vụ cho công việc và sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ sinh viên du học tại Hàn Quốc.

Khóa Đang Học - Sắp Mở