Thông báo lịch học Tiếng Anh KHÓA ON23_KH092 (Học tại trường), KHÓA ON23 (học online) Khai giảng 25/3/2024

Thông báo | 24/03/2024 | 3131 |

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC TA1, TA2, TA3, TA TĐ BẬC 2/6

KHÓA ON23_KH092 (Học tại trường), KHÓA ON23 (Học online)

KHAI GIẢNG 25/3/2024

 

SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

(Sinh viên cần đăng nhập tài khoản mà Trung tâm đã gửi qua email)

 

Nếu sinh viên đã đóng tiền mà chưa nhận được lịch học. Vui lòng liên hệ hotline: 0832.66.76.76.


Khóa Đang Học - Sắp Mở