Thông báo phát chứng nhận Anh văn tương đương bậc 2/6 Khóa 68 thi 29/10/2023 và sinh viên đăng ký trước ngày 20/12/2023

Thông báo | 18/01/2024 | 561 |

THÔNG BÁO

V/v Phát Chứng nhận Anh Văn tương đương bậc 2/6 Khóa 68 thi ngày 29/10/2023.

 

Trung tâm mời các thí sinh thi đã đăng ký Chứng nhận Ann văn tương đương bậc 2/6 

ngày thi 29/10/2023 và các sinh viên đăng ký trước ngày 20/09/2023

liên hệ phòng giáo viên (Tầng trệt - Nhà E), giờ hành chính, để lấy chứng nhận.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở