Liên hệ

Giới thiệu | 25/12/2017 | 9982 |

Phát chứng chỉ A, B: Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trong thời gian thu tiền khóa mới KHÔNG phục vụ phát chứng chỉ)

 

Liên hệ những vấn đề: (Nhận chứng chỉ, khiếu nại điểm, phúc khảo, ….) 

gặp C. Thiên tại phòng giáo viên (dãy nhà E)

 

Thời gian tiếp sinh viên:

Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h00

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở