Liên hệ

Giới thiệu | 25/12/2017 | 56687 |

PHÁT CHỨNG NHẬN: Từ thứ 2 đến thứ 6

(Trong thời gian thu tiền khóa mới KHÔNG phục vụ phát chứng nhận)

 

Liên hệ những vấn đề: (Chứng nhận, khiếu nại điểm, phúc khảo, ….) 

gặp C.Thiên tại phòng giáo viên (dãy nhà E)

HOTLINE0832 66 76 76 - EMAIL: englishcenter@caothang.edu.vn

--- oOo ---

Thời gian tiếp sinh viên:

Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00

Buổi chiều: từ 13h00 đến 15h45

 


    Các Tin Khác:

Khóa Đang Học - Sắp Mở