Thông báo phát chứng nhận Anh văn tương đương bậc 2/6 Khóa 69 thi 07/01/2024 và sinh viên đăng ký trước ngày 20/02/2024

Thông báo | 06/03/2024 | 644 |

THÔNG BÁO

V/v Phát Chứng nhận Anh Văn tương đương bậc 2/6 Khóa 69 thi ngày 07/01/2024.

 

Trung tâm mời các thí sinh thi đã đăng ký Chứng nhận Ann văn tương đương bậc 2/6 

ngày thi 07/01/2024 và các sinh viên đăng ký trước ngày 20/01/2024

liên hệ phòng giáo viên (Tầng trệt - Nhà E), giờ hành chính, để lấy chứng nhận.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở