Thông báo phòng THI LẠI TA1 ngày 21/3/2024, TA2,TA3 ngày 22/3/2024

Lịch thi | 19/03/2024 | 685 |

Các thí sinh đã đăng ký thi lại TA1, TA2, TA3 có mặt lúc 17h30 tại phòng thi như sau:

- Thi lại TA1 ngày thi 21/3/2024 phòng thi C5.3

- Thi lại TA2 ngày thi 22/3/2024 phòng thi C5.3

- Thi lại TA3 ngày thi 22/3/2024 phòng thi C5.2

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo giấy tờ tùy thân như: Giấy CMND/CCCD hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang giấy tờ tùy thân hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở