Chương trình học

Cấu Trúc Đề Thi Tiếng Anh Chứng Nhận Tương Đương Bậc 2/6
Chương trình tiếng Anh 2 gồm 5 chương. Mỗi chương có 4 bài. Mỗi bài cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và các kỹ năng nghe, nói, đọc viết.
     Chương trình tiếng Anh 1 gồm 5 chương. Mỗi chương có 4 bài. Mỗi bài cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và các kỹ năng nghe, nói, đọc viết.
Chương trình học sơ cấp tiếng Hàn, hỗ trợ sinh viên học tiếng Hàn để đi du học tại Hàn Quốc. Lớp học từ cơ bản đến nâng cao, giáo viên bản ngữ.

Khóa Đang Học - Sắp Mở