Thông báo Kết quả thi TA1, TA2, TA3 khai giảng ngày 02/01/2024 và thi lại TA1, TA2, TA3 ngày thi 21/3/2024, 22/3/2024

Kết quả thi | 11/04/2024 | 2531 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

THI TA1, TA2, TA3 KHAI GIẢNG 02/01/2024

VÀ THI LẠI TA1, TA2, TA3 NGÀY THI 21/3/2024, 22/3/2024

 

Học viên xem Tại Đây.

Lưu ý: 

- Thời gian phúc khảo đến hết Thứ Tư ngày 17/4/2024 (nộp đơn trực tiếp tại phòng giáo viên nhà E, thứ 7-CN không nhận đơn phúc khảo). 

- Sau khi phúc khảo xong Trung tâm sẽ chuyển điểm về phòng Đào tạo.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)

Trung Tâm Ngoại Ngữ


Khóa Đang Học - Sắp Mở