Lịch thi Năng lực Tiếng Anh tương đương 2/6 và 3/6 ngày thi 21/6/2020

Lịch thi | 19/06/2020 | 3177 |

LỊCH THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6, 3/6

NGÀY THI CHỦ NHẬT 21/6/2020

 

- Thí sinh thi Năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6, 3/6 có mặt tại phòng thi lúc: 07h00 sáng Chủ nhật ngày 21/6/2020.

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo 02 loại giấy tờ tùy thân sau: giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang đủ giấy tờ tùy thân, hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở