Thông báo ghi danh khóa học 71 (Khai giảng 06/05/2019)

Lịch khai giảng | 27/03/2019 | 5237 |

THÔNG BÁO

GHI DANH KHÓA HỌC 71 (NGÀY KHAI GIẢNG 06/05/2019)

Các lớp tối, sáng (2-4-6) bắt đầu học ngày 06/05/2019 từ 17h45’ đến 19h45’

Các lớp tối, sáng (3-5-7) bắt đầu học ngày 07/05/2019 từ 17h45’ đến 19h45’

Các lớp sáng thứ (7- CN) bắt đầu học ngày 11/05/2019 từ 07h30’ đến 10h30’

 • THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 01/04/2019 ĐẾN 19/04/2019

                   SÁNG:   08H00’   ĐẾN 11H00’

                   CHIỀU:  13H00’   ĐẾN 15H45’

 • ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT
 • HỌC PHÍ:
  •  LUYỆN THI A:                     200.000
  • LUYỆN THI B:                      300.000
  • ANH VĂN A1:                       260.000
  • ANH VĂN A2:                       260.000
  • ANH VĂN A3:                       260.000
  • CHƯƠNG TRÌNH B:            300.000

Lưu ý: Danh sách phòng học: Sinh viên vào website http://englishcenter.caothang.edu.vn vào thứ sáu ngày 26/04/2019 để xem.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở