Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp luyện thi TOEIC khóa 03 - ngày khai giảng 15/6/2020
Thông báo ghi danh anh văn học online khóa 02 (Khai giảng ngày 01/06/2020)
Lịch ghi danh khóa học KH75, khai giảng ngày 01/06/2020
Thông báo ghi danh anh văn học online khóa 01 (Khai giảng ngày 06/04/2020)
Thông báo chiêu sinh lớp Sơ cấp Tiếng Hàn với chương trình hỗ trợ 80% học phí. Tự tin giao tiếp tiếng học phục vụ cho công việc và sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ sinh viên du học tại Hàn Quốc.

Khóa Đang Học - Sắp Mở