E-Learning

Cấu Trúc Đề Thi Tiếng Anh Chứng Nhận Tương Đương Bậc 2/6
Video hướng dẫn sinh viên cài đặt phần mềm zoom và cách lấy ID để kết nối vào lớp học.
Video hướng dẫn Sinh viên học Tiếng Anh E-learning
Hướng dẫn đăng ký học e-learning; Hướng dẫn đóng tiền học E-learning.

Khóa Đang Học - Sắp Mở