Thông báo ghi danh lớp TIẾNG NHẬT khai giảng 13/11/2023

Lịch khai giảng | 06/11/2023 | 1357 |

THÔNG BÁO
GHI DANH LỚP TIẾNG NHẬT

(KHAI GIẢNG: 13/11/2023)

LỊCH HỌC:

  Các lớp tối T2-T4-T6: Ngày bắt đầu học 13/11/2022 (Từ 17h45 – 20h00)

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Đến hết ngày 10/11/2023 HOẶC đến khi đủ số lượng

            Thời gian thu tiền:

            + SÁNG: 08h00 đến 11h00

                        + CHIỀU: 13h00 đến 15h45

ĐĂNG KÝ TẠI:   P.GIÁO VIÊN – TẦNG TRỆT – NHÀ E

HOTLINE: 0832 66 76 76

HỌC PHÍ: 1.000.000 đ/khóa

Thời lượng: 72 tiết

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở