THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

KỂ TỪ NGÀY 03/9/2019 NHÀ TRƯỜNG CHỈ CHẤP NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN TỪ BẬC 2/6 CỦA CÁC TRƯỜNG SAU ĐỂ QUY ĐỔI ĐIỂM.

Và một số chứng chỉ quốc tế. Xem tại đây...

Xem lịch phòng học lớp đêm

Khóa Đang Học - Sắp Mở

CHÚ Ý!!!

HỌC SINH - SINH VIÊN THUỘC DIỆN NGỪNG HỌC VÀ
ĐƯỢC HỌC TIẾP KHÓA SAU
NẾU ĐÃ THI ĐẠT A1, A2, A3, CHỨNG CHỈ A, B
ĐỂ CẬP NHẬT ĐIỂM VÀO KHÓA MỚI.
XIN LIÊN HỆ: C.THIÊN (P.GIÁO VIÊN-NHÀ E) GIỜ HÀNH CHÍNH