TOEIC

   Khi bạn thi TOEIC tại IIG Việt Nam, giám thị sẽ phát phiếu trả lời TOEIC đến từng bạn (Phiếu này còn được gọi là Answer Sheet TOEIC).
Cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng bao gồm có các phần Listening (Nghe) và các phần Reading (Đọc).

Khóa Đang Học - Sắp Mở