Lịch khai giảng

Học toeic được quy đổi tất cả các điểm A1,A2,A3. Lịch khai giảng lớp luyện thi TOEIC khóa 04 - ngày khai giảng 14/10/2020.
Lịch khai giảng lớp Tiếng Nhật. Trung tâm hỗ trợ 20% học phí. Đăng ký tại P.Giáo viên - Nhà E từ 28/9/2020 đến hết ngày 07/10/2020
Lịch khai giảng lớp luyện thi TOEIC khóa 03 - ngày khai giảng 15/6/2020

Khóa Đang Học - Sắp Mở