Tài Liệu

   Khi bạn thi TOEIC tại IIG Việt Nam, giám thị sẽ phát phiếu trả lời TOEIC đến từng bạn (Phiếu này còn được gọi là Answer Sheet TOEIC).
Cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng bao gồm có các phần Listening (Nghe) và các phần Reading (Đọc).
Video hướng dẫn khóa học OFFLINE TẠI TRƯỜNG Anh văn 1, 2, 3
- Hướng dẫn cách tính điểm các học phần Anh văn căn bản

Khóa Đang Học - Sắp Mở