Kế hoạch giảng dạy các lớp anh văn 2023 - 2024

Thông báo | 15/08/2023 | 11793 |

     Nhằm hỗ trợ sinh viên thuận tiện cho việc theo dõi, sắp xếp thời gian học Tiếng Anh. Trung Tâm Ngoại Ngữ lên kế hoạch giảng dạy các lớp Tiếng Anh năm học 2023-2024 như bảng sau:

     Chú ý: Tháng 11, 12/2023 Trung tâm chỉ mở các lớp Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3; Không mở lớp Luyện thi NHƯNG có tổ chức thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2/6.


Khóa Đang Học - Sắp Mở