Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi A1, A2, A3 (thi ngày 6/7/2019) và lớp học kháo KH071

Thông báo | 12/07/2019 | 1227 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN A1, A2, A3 TỰ DO

VÀ THI LỚP HỌC KHÓA KH071

 

Thí sinh xem tại đây.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở