Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi A, B ngày 06/07/2019

Thông báo | 29/07/2019 | 666 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN 

CHỨNG CHỈ A, B THI NGÀY 06/07/2019

 

Thí sinh xem tại đây.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở