Thông báo bộ phận nghi danh và phát chứng nghỉ làm

Thông báo | 06/08/2019 | 896 |

THÔNG BÁO

BỘ PHẬN GHI DANH VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ CỦA 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SẼ NGHỈ LÀM VIỆC

TỪ NGÀY 12/08/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 02/09/2019

CHÚ Ý: HSSV MUỐN KHIẾU NẠI ĐIỂM

LIÊN HỆ ĐT 0868 934 095

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở