Thông báo Nhận chứng chỉ Anh văn ngày thi 06/7/2019

Thông báo | 03/09/2019 | 1026 |

THÔNG BÁO

V/v Phát Chứng chỉ Anh Văn A,B thi ngày 06/7/2019.

 

Trung tâm mời các thí sinh thi đạt Chứng chỉ Ann Văn A, B ngày thi 06/7/2019

liên hệ phòng giáo viên (Tầng trệt - Nhà E), giờ hành chính, để nhận chứng chỉ.

 

 

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở