Thông báo phòng thi TA1, TA2, TA3 của sinh viên trùng lịch học quân sự và thi lại TA1, TA2 ngày 18/8/2023

Lịch thi | 17/08/2023 | 1917 |

Các thí sinh đã đăng ký thi lại TA1, TA2 và trùng lịch học quân sự có mặt lúc 17h45p tại phòng C7.4

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo giấy tờ tùy thân như: Giấy CMND/CCCD hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang giấy tờ tùy thân hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở