Thông báo phòng thi lại TA1, TA3 ngày 26/10/2023, TA2 ngày 27/10/2023

Lịch thi | 25/10/2023 | 2153 |

Các thí sinh đã đăng ký thi lại TA1, TA2, TA3 (Sinh viên thi không đạt khóa  ON19, ON19_KH088 khai giảng ngày 12/6/2023) có mặt lúc 17h45p tại phòng thi như sau:

-Thi lại TA1 ngày thi 26/10/2023 phòng thi C7.5

-Thi lại TA3 ngày thi 26/10/2023 phòng thi C7.3

-Thi lại TA2 ngày thi 17/10/2023 phòng thi C5.3

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo giấy tờ tùy thân như: Giấy CMND/CCCD hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang giấy tờ tùy thân hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở