Thông báo danh sách thi lại TA1, TA2 khóa TL07

Lịch thi | 26/06/2022 | 2109 |


- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo giấy tờ tùy thân như: Giấy CMND/CCCD hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang giấy tờ tùy thân hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở