Lịch thi các lớp Anh văn Học tại trường khóa 76

Lịch thi | 29/09/2020 | 2154 |

LỊCH THI CÁC LỚP ANH VĂN HỌC TẠI TRƯỜNG

KHÓA 76

 

TT LỚP HỌC PHÒNG HỌC GIẢNG VIÊN DẠY PHÒNG THI NGÀY THI
1 A1 (T2-T4-T6) F5.1 Phan Thị Hoài An F5.1 Thứ 2 (12/10/2020)
17h30 - 20h40
2 A1 (T3-T5-T7) F5.1 Nguyễn Tiến Trực F5.2
3 A1 (T7-CN) F7.12 Võ Thanh Tiến F5.3
1 A3 (T2-T4-T6) F5.10 Ngô Ngọc Bích F5.10
2 A3 (T2-T4-T6) F5.11 Võ Chí Giang F5.11
3 A3 (TRUA) B1.2 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên F5.12
1 A2 (T2-T4-T6) F5.2 Nguyễn Hoàng Linh F5.2 Thứ 3 (13/10/2020)
17h30 - 20h40
2 A2 (T2-T4-T6) F5.3 Nguyễn Tiến Trực F5.3
3 A2 (T3-T5-T7) F5.2 Võ Chí Giang F5.1
4 A2 (T3-T5-T7) F5.3 Ngô Thị Thảo F5.10
5 A2 (T7-CN) F7.14 Lê Bích Vân F5.12
6 A2 (T7-CN) F7.15 Ngô Ngọc Bích F5.11

Lưu ý:

- Sinh viên đi thi đem theo giấy tờ tùy thân (Thẻ SV, CMND hoặc bằng lái xe).

- Sinh viên đến trể quá 15 phút không được vào phòng thi.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 


Khóa Đang Học - Sắp Mở