LỊCH THI LỚP ĐÊM, LỚP SÁNG THỨ 7-CN KHÓA 70 (KG: 25/03/2018)

Lịch thi | 21/05/2019 | 3304 |

LỊCH THI LỚP ĐÊM, SÁNG T7-CN KHÓA 70 (KG: 25/03/2018)

TT LỚP PHÒNG BUỔI GIẢNG VIÊN GV COI THI BỔ SUNG GIỜ THI NGÀY THI
1 A1 C7.6 TỐI 2-4-6 Lâm Vũ Nhật Thành Dương Thảo Nguyên 5:45 PM 31/05/2019
2 A1 C6.4 TỐI 2-4-6 Lê Anh Pha Huỳnh Văn Thành 5:45 PM 31/05/2019
3 A2 C7.5 TỐI 2-4-6 Huỳnh Văn Thành Lâm Vũ Nhật Thành 6:50 PM 31/05/2019
4 A2 C7.1 TỐI 2-4-6 Dương Thảo Nguyên Lê Anh Pha 6:50 PM 31/05/2019
5 A2 C6.6 TỐI 2-4-6 Nguyễn Hữu Phước Phan Thị Hoài An 6:50 PM 31/05/2019
6 A3 C7.4 TỐI 2-4-6 Phan Thị Hoài An Nguyễn Hữu Phước 5:45 PM 31/05/2019
7 A1 C7.6 TỐI 3-5-7 Đoàn Quỳnh Như Phạm Thị Ánh Thiên 5:45 PM 31/05/2019
8 A1 C7.6 TỐI 3-5-7 Huỳnh Văn Thành Nguyễn Việt Tiến 5:45 PM 30/05/2019
9 A2 C7.5 TỐI 3-5-7 Nguyễn Việt Tiến Huỳnh Văn Thành 6:50 PM 30/05/2019
10 A1 C7.6 T7-CN Phạm Văn Mạnh Nhâm Chí Bửu 9:05 AM 08/06/2019
11 A2 C7.5 T7-CN Nhâm Chí Bửu Phạm Văn Mạnh 8:00 AM 08/06/2019
12 A2 C7.4 T7-CN Trần Thị Kim Ngân Phạm Thị Ánh Thiên 8:00 AM 08/06/2019

Khóa Đang Học - Sắp Mở