Thông báo ghi danh A1, A2, luyện thi TĐB 2/6 dành cho khóa 2019 trở về trước

Lịch khai giảng | 14/11/2020 | 2588 |

THÔNG BÁO

 GHI DANH LỚP A1, A2, LUYỆN THI TĐB 2/6 KHÓA 79 HỌC TẠI TRƯỜNG 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2019 TRỞ VỀ TRƯỚC

- LỊCH HỌC:

 + Lớp A1, A2 sáng T7-CN học 8 tuần bắt đầu từ ngày 05/12/2020 (07h30 à 10h30)

 + Lớp tối T2-T4-T6: A1, A2 học 7 tuần, TĐB 2/6 học 8 tuần bắt đầu từ ngày 07/12/2020 (17h45 à 20h00)

 + Lớp tối T3-T5-T7: A1, A2 học 7 tuần, TĐB 2/6 học 8 tuần bắt đầu từ ngày 08/11/2020 (17h45 à 20h00)

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 16/11/2020 ĐẾN 25/11/2020

  • SÁNG:   08H00’  ĐẾN   11H 00’
  • CHIỀU: 13H00’   ĐẾN   15H 45’

- ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT

- HỌC PHÍ: SINH VIÊN ĐÓNG TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG GHI DANH 

  • A1, A2: 350.000 Đ
  • LUYỆN THI TĐB 2/6: 450.000 Đ

NGÀY 04/12/2020 SINH VIÊN XEM PHÒNG HỌC TẠI: https://englishcenter.caothang.edu.vn/lich-hoc.html

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở