THÔNG BÁO TẠM NGƯNG THU THI CHỨNG CHỈ A, B VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ

Thông báo | 09/01/2019 | 1082 |

THÔNG BÁO

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI LỚP ĐÊM KHÓA 68

BỘ PHẬN GHI DANH VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ TẠM NGHỈ NGÀY 10/01/2019

 TỪ THỨ SÁU NGÀY 11/01/2019 LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG

 

 

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở