Thông báo ghi danh khóa học 65 (Khai giảng 05/03/2018)

Lịch khai giảng | 12/04/2018 | 5437 |

THÔNG BÁO

GHI DANH KHÓA HỌC 65 (NGÀY KHAI GIẢNG 14/05/2018)

Các lớp tối,sáng (2-4-6) bắt đầu học ngày 14/04/2018 từ 17h30’ đến 19h 30’

Các lớp tối, sáng (3-5-7) bắt đầu học ngày 15/04/2018 từ 17h30’ đến 19h 30’

Các lớp sáng thứ (7- CN) bắt đầu học ngày 19/04/2018 từ 07h30’ đến 11h00’

 • THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 07/05/2018 ĐẾN 18/05/2018

SÁNG:   08H00’              ĐẾN 11H00’

CHIỀU:  13H00’              ĐẾN 15H50’

 • ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT
 • HỌC PHÍ:
  • LUYỆN THI A:                      200.000
  • LUYỆN THI B:                      300.000
  • ANH VĂN A1:                       260.000
  • ANH VĂN A2:                       260.000
  • ANH VĂN A3:                       260.000
  • CHƯƠNG TRÌNH B:            300.000

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở