Thông báo ghi danh khóa học 66 (Khai giảng 10/09/2018)

Lịch khai giảng | 27/08/2018 | 3891 |

THÔNG BÁO

GHI DANH KHÓA HỌC 66 (NGÀY KHAI GIẢNG 10/09/2018)

Các lớp tối,sáng (2-4-6) bắt đầu học ngày 10/09/2018 từ 17h30’ đến 19h 30’

Các lớp tối, sáng (3-5-7) bắt đầu học ngày 11/09/2018 từ 17h30’ đến 19h 30’

Các lớp sáng thứ (7- CN) bắt đầu học ngày 15/09/2018 từ 07h30’ đến 11h00’

 • THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 04/09/2018 ĐẾN 10/09/2018

                   SÁNG:   08H00’              ĐẾN 11H00’

                   CHIỀU:  13H00’              ĐẾN 15H50’

 • ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT
 • HỌC PHÍ:
  •  LUYỆN THI A:                      200.000
  • LUYỆN THI B:                      300.000
  • ANH VĂN A1:                       260.000
  • ANH VĂN A2:                       260.000
  • ANH VĂN A3:                       260.000
  • CHƯƠNG TRÌNH B:              300.000

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở