Thông báo đã có kết quả thi Anh văn lớp đêm Khóa KH066 (ngày KG: 10/09/2018)

Kết quả thi | 04/12/2018 | 2725 |

Đã có kết quả thi Anh văn khóa 66 khai giảng ngày 10/09/2018 . Học sinh Sinh viên xem Tại Đây.

Lưu ý: Thời gian phúc khảo từ ngày 04/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở