Thông báo Kết quả thi TA1, TA2, TA3 khai giảng ngày 12/6/2023 ngày thi 10/82023, 11/8/2023, 18/8/2023

Kết quả thi | 22/08/2023 | 2343 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

THI TA1, TA2, TA3 KHAI GIẢNG 12/6/2023

NGÀY THI 10/8/2023, 11/8/2023, 18/8/2023

 

Học viên xem Tại Đây.

Lưu ý: 

- Thời gian phúc khảo đến hết Thứ Năm ngày 25/8/2023 (nộp đơn trực tiếp tại phòng giáo viên nhà E, thứ 7-CN không nhận đơn phúc khảo). 

- Sau khi phúc khảo xong Trung tâm sẽ chuyển điểm về phòng Đào tạo.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)

Trung Tâm Ngoại Ngữ


Khóa Đang Học - Sắp Mở