Kết quả thi Anh văn Cơ bản A1, A2, A3 (tự do) ngày thi chiều 18/11/2018

Kết quả thi | 05/12/2018 | 3760 |

THÔNG BÁO

Đã có kết quả thi Anh văn cơ bản (A1, A2, A3)  ngày thi chiều 18/11/2018.

Học sinh Sinh viên xem Tại đây.

 

Lưu ý: Thời gian phúc khảo từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 12/12/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở