Kết quả phúc khảo kỳ thi chứng chỉ A-B (ngày thi 19/11/2017)

Thông báo | 20/12/2017 | 1473 |

Đã có điểm phúc khảo kỳ thi chứng chỉ A-B (ngày thi 19/11/2017), thí sinh xem kết quả phúc khảo liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (Lầu 2 nhà E) trong giờ hành chính


Khóa Đang Học - Sắp Mở