Giới thiệu khóa học OFFLINE TẠI TRƯỜNG Anh văn 1, 2, 3

Videos | 09/03/2021 | 5798 |

Video hướng dẫn khóa học OFFLINE TẠI TRƯỜNG Anh văn 1, 2, 3 - Hướng dẫn cách tính điểm các học phần Anh văn căn bản

 

Video hướng dẫn khóa học OFFLINE TẠI TRƯỜNG Anh văn 1, 2, 3

Website: http://englishcenter.caothang.edu.vn/​​

Điện thoại: 0868 934 095

Email: englishcenter@caothang.edu.vn

============

Hướng dẫn cách tính điểm các học phần Anh văn căn bản: https://englishcenter.caothang.edu.vn/quy-dinh/Huong-dan-cach-tinh-diem-cac-mon-Anh-van-co-ban.html


Khóa Đang Học - Sắp Mở