Thông báo lịch phòng học Tiếng Anh KHÓA ON24_KH093 (Học tại trường), KHÓA ON24 (học online) Khai giảng 03/6/2024

Thông báo | 03/06/2024 | 2400 |

THÔNG BÁO

LỊCH  PHÒNG HỌC TA1, TA2, TA3, TA TĐ BẬC 2/6

KHÓA ON24_KH093 (Học tại trường), KHÓA ON24 (Học online)

KHAI GIẢNG 03/6/2024

 

SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

(Sinh viên cần đăng nhập tài khoản mà Trung tâm đã gửi qua email)

 

Nếu sinh viên đã đóng tiền mà chưa nhận được lịch học. Vui lòng liên hệ hotline: 0832.66.76.76.


Khóa Đang Học - Sắp Mở