Thông báo v/v chuyển học online khóa 81 , dời lịch thi Anh văn tương đương bậc 2/6 ngày 16/5/2021

Thông báo | 07/05/2021 | 6747 |

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO

Về việc chuyển học online khóa 81, dời lịch thi TĐB 2/6 ngày 16/5/2021

 

    Căn cứ Thông báo Số: 705/CĐKTCT-HCQT của Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Về việc thực hiện các công tác phòng, chống Covid-19.

  1. Trung tâm ngoại ngữ thông báo chuyển học online khóa 81 như sau:

  •  Lớp tối T2-T4-T6, sáng T2-T4-T6, trưa T2-T4-T6 bắt đầu học online từ 12/5/2021
  •  Lớp tối T3-T5-T7, sáng T3-T5-T7 bắt đầu học online từ 13/5/2021
  • Lớp sáng thứ 7-CN bắt đầu học online từ ngày 15/5/2021

       Tài khoản đăng nhập zoom ngày 10/5/2021 trung tâm sẽ chuyển vào email của học viên (MSSV@caothang.edu.vn). Nếu học viên không có email dạng MSSV@caothang.edu.vn vui lòng lên hệ englishcenter@caothang.edu.vn.

       Hướng dẫn đăng nhập học online : https://englishcenter.caothang.edu.vn/E-Learning/huong-dan-dang-nhap-hoc-e-learning.html

 

2. Thi Anh văn tương đương bậc 2/6 ngày 16/5/2021 sẽ thi vào chủ nhật đầu tiên khi học tập trung trở lại. Thí sinh xem thông báo tại: https://englishcenter.caothang.edu.vn/Thong-bao-14

 

   Chú ý: Liên hệ trực tiếp Sáng thứ Ba, sáng thứ Tư và sáng thứ 6.

Ngoài thời gian trên xin liên hệ: 0832 66 76 76

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở