Thông báo trả lệ phí lấy chứng nhận tương đương bậc 3/6 thi ngày 17/11/2019 và 12/01/2020

Thông báo | 15/01/2020 | 800 |

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO THÍ SINH ĐĂNG KÝ LẤY CHỨNG NHẬN

NĂNG LỰC TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 (B) THI NGÀY 17/11/2019 VÀ 12/01/2020 

DO SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ ÍT NÊN TRUNG TÂM SẼ TRẢ LẠI LỆ PHÍ

THÍ SINH VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN LẠI

ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRỰC TIẾP LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO.


Khóa Đang Học - Sắp Mở