Thông báo thay đổi giờ học anh văn lớp đêm

Thông báo | 13/09/2018 | 879 |

 

THÔNG BÁO

 

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HSSV HỌC CHÍNH KHÓA  HỌC BAN NGÀY CÓ

HỌC THÊM ANH VĂN BAN ĐÊM TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ GIẢNG VIÊN VÀ HSSV

ĐANG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP ANH VĂN LỚP ĐÊM

 

THỜI GIAN GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BUỔI TỐI THAY ĐỔI NHƯ SAU:

BẮT ĐẦU TỪ 17H45 VÀ KẾT THÚC LÚC 19H45

-TTNN-


Khóa Đang Học - Sắp Mở