Thông báo phát chứng nhận Anh văn tương đương bậc 2/6 Khóa 70 thi ngày 31/3/2024 và sinh viên đăng ký trước ngày 03/5/2024

Thông báo | 22/05/2024 | 458 |

THÔNG BÁO

V/v Phát Chứng nhận Anh Văn tương đương bậc 2/6 Khóa 70 thi ngày 31/3/2024.

 

Trung tâm mời các thí sinh thi đã đăng ký Chứng nhận Anh văn tương đương bậc 2/6 

ngày thi 31/3/2024 và các sinh viên đăng ký trước ngày 03/5/2024

liên hệ phòng giáo viên (Tầng trệt - Nhà E), giờ hành chính, để lấy chứng nhận.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở