Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi anh văn khóa 72 khai giảng ngày 16/9/2019 và thi tự do A1, A2, A3 ngày 17/11/2019

Thông báo | 16/12/2019 | 900 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI ANH VĂN 

KHÓA 72 VÀ THI A1, A2, A3 TỰ DO NGÀY 17/11/2019

 

Thí sinh xem tại đây.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở