Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi Tiếng Anh tương đương bậc 2/6, 3/6 ngày 21/6/2020 và khóa online 01

Thông báo | 14/07/2020 | 521 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI ANH VĂN 

CHỨNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6, 3/6 THI NGÀY 21/6/2020

VÀ KHÓA ONLINE 01

 

 

Thí sinh xem tại đây.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở