Thông báo đã có kết quả phúc khảo VÀ cập nhật điểm Anh văn ngày thi 04/03/2018

Thông báo | 05/04/2018 | 1289 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN NGÀY THI 04/03/2018

 

1. Trung tâm ngoại ngữ xin thông báo. Đã có kết quả chấm phúc khảo Anh văn ngày thi 04/03/2018. Thí sinh xem kết quả tại đây.

2. Trung tâm đã cập nhật điểm thi chứng chỉ  A,B khóa 42 ngày thi 04/03/2018.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở