Thông báo bộ phận nghi danh và phát chứng nghỉ làm

Thông báo | 01/08/2019 | 555 |

THÔNG BÁO

 BỘ PHẬN GHI DANH VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

SẼ NGHỈ LÀM VIỆC NGÀY 02/08/2019. 

 

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở