Thông báo V/v dời ngày thi lại AVCB A1, A2, A3 ngày 20/9/2020

Thông báo | 16/09/2020 | 440 |

 

 

THÔNG BÁO

(V/v dời ngày thi lại AVCB A1, A2, A3 ngày 20/9/2020)

Do số lượng sinh viên đăng ký ít nên dời lại ngày thi cụ thể như sau:

  • A1, A3 thi ngày 15/10/2020 (giờ thi 17h30p)
  • A2 thi ngày 16/10/2020 (giờ thi 17h30p)
  • Tiếp tục nhận đăng ký đến hết 08/10/2020
  • Sinh viên xem phòng thi ngày 12/10/2020 tại https://englishcenter.caothang.edu.vn/Thong-bao-14

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở