Thông báo V/v đăng ký Thi Lại TA1, TA2, TA3 khóa ON22, ON22-KH091

Thông báo | 23/05/2024 | 1214 |

THÔNG BÁO

V/v đăng ký Thi Lại Anh Văn Cơ Bản

TA1 NGÀY THI 31/5/2024

TA2, TA3 NGÀY THI 01/6/2024

(Sinh viên bị cấm thi không được thi lại)

 

Lệ phí: 50.000 đ/Môn thi/thí sinh

Hình thức thi: Thi OFFLINE tại Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Ngày thi: TA1 17H30 ngày 31/5/2024, TA2 , TA3: 17H30 ngày 01/6/2024

Thời gian đăng ký: Đến hết 28/5/2024

Liên hệ: trực tiếp phòng giáo viên nhà E tầng trệt

Thời gian thu tiền:

 + SÁNG: 08h00 đến 11h00

+ CHIỀU: 13h00 đến 15h45

Lưu ý:

- Xem danh sách phòng thi thí sinh vào website http://englishcenter.caothang.edu.vn  (Sinh viên nào có đăng ký mà không có tên phải nhanh chóng liên hệ với trung tâm trước ngày thi).

- Khi đi thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tuỳ thân: thẻ sinh viên hoặc CCCD/CMND mới được dự thi. Mọi trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân hoặc trễ 15 phút đều không được thi.

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở