Thông báo V/v đăng ký Thi Lại Anh Văn Cơ Bản TA1, TA2, TA3 khóa ON17, ON17_KH086 khai giảng ngày 30/01/2023

Thông báo | 15/05/2023 | 1754 |

THÔNG BÁO

V/v đăng ký Thi Lại Anh Văn Cơ Bản TA1, TA2, TA3

NGÀY THI TA1, TA3 07/6/2023

NGÀY THI TA2 09/6/2023

(Sinh viên thi không đạt khóa  ON17, ON17_KH086 khai giảng ngày 30/01/2023)

(Sinh viên bị cấm thi không được thi lại)

Lệ phí: 50.000 đ/Môn thi/thí sinh

Hình thức thi: Thi OFFLINE tại Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 31/5/2023.

Liên hệ: trực tiếp phòng giáo viên nhà E tầng trệt

Thời gian thu tiền:

 + SÁNG: 08h00 đến 11h00

+ CHIỀU: 13h00 đến 15h45

Lưu ý:

- Xem danh sách phòng thi thí sinh vào website http://englishcenter.caothang.edu.vn  (Sinh viên nào có đăng ký mà không có tên phải nhanh chóng liên hệ với trung tâm trước ngày thi).

- Khi đi thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tuỳ thân: thẻ sinh viên hoặc CMND mới được dự thi. Mọi trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân hoặc trễ 15 phút đều không được thi.

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở