THÔNG BÁO TẠM NGƯNG THU LỆ PHÍ THI NGÀY 9/8/2020 VÀ KHÓA 76

Thông báo | 30/07/2020 | 914 |

THÔNG BÁO

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI KHÓA 75

BỘ PHẬN GHI DANH VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ TẠM NGƯNG THU LỆ PHÍ THI TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6, 3/6, KHÓA 76  NGÀY  31/7/2020.

TỪ NGÀY 03/8/2020 LÀM VIỆC LẠI BÌNH THƯỜNG.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở