Kết quả thi Anh văn Chứng chỉ và Anh văn Cơ bản ngày thi 04/03/2018

Thông báo | 20/03/2018 | 3831 |

Đã có kết quả thi Anh văn Chứng chỉ  và  Anh văn căn bản A1, A2, A3 ngày thi 04/03/2018. Học sinh Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Thời gian phúc khảo

- Anh văn Chứng chỉ A,B: từ ngày 20/03/2018 đến hết ngày 27/03/2018.

- Anh văn Căn bản A1, A2, A3: từ ngày 19/03/2018 đến hết ngày 23/03/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở